رادار بین خطوط

افزایش ایمنی جاده: کاوش در رادار بین خطوط و کاربردهای آن در رانندگی روزمره

در چشم انداز همیشه در حال تحول فناوری خودرو، ویژگی های ایمنی نقشی اساسی در افزایش تجربه لذت بخش رانندگی و کاهش خطر تصادف بازی می کنند. یکی از این سیستم های پیشرفته کمک راننده (ADAS) که شهرت زیادی پیدا کرده است، رادار بین خطوط (LKA) است. این فناوری نوآورانه برای کمک به ایمنی جاده […]

افزایش ایمنی جاده: کاوش در رادار بین خطوط و کاربردهای آن در رانندگی روزمره بیشتر بخوانید »