بخار شیشه

حذف بخار شیشه در هوای سرد

رانندگی در هوای سرد اغلب با چالش بخار شیشه همراه است که می تواند دید را به میزان قابل توجهی مختل کند و ایمنی در جاده را به خطر بیندازد. هنگامی که هوای گرم و مرطوب داخل خودرو با سطوح شیشه ای سردتر تماس پیدا می کند، تراکم روی شیشه های خودرو ایجاد می شود. […]

حذف بخار شیشه در هوای سرد بیشتر بخوانید »