دوج دیمون 170

دوج دیمون 170 دهن کجی بزرگ به بازار خودروهای برقی

دوج دیمون 170 با قدرت موتور فوق العاده ترکیبی درست از طراحی و مهندسی را در ساخت ماسل کار به نمایش گذاشته است، این خودرو در میان انبوهی از خودروهایی که دیگر به دلایل مختلف به سمت تولید نمونه های برقی میروند با استفاده از موتور قدرتمند خودش قدرت دیوی وحشتناک که با نوشیدن این […]

دوج دیمون 170 دهن کجی بزرگ به بازار خودروهای برقی بیشتر بخوانید »